DUNAALMÁSI

CSOKONAI                ÁLTALÁNOS                      ISKOLA

Sok szeretettel köszöntöm a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola honlapján, ahol részletes információt kaphat az iskola működéséről, nevelési-oktatási tevékenységéről és programjairól. Kellemes böngészést kívánok!

Horváth Anikó igazgató

Az iskola múltja és jelene

Dunaalmás több százados múltra visszatekintő falu. Először a pannonhalmi apátság kiváltságlevelében találkozhatunk nevének említésével 1002-ben, majd az 1216. évi összeíró-bullában is, melyben az apátsághoz tartozó birtokok között szerepel. Az apátság életében fő szempont volt az, hogy birtokaikon legyen templom és iskola; tanító, aki írni, olvasni és számolni tanítja a népet, hiszen egyik fő jelmondatuk volt: Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál! Almás népességét ekkor a bencés szerzetesek tanították a faluban lévő Duna-parti kolostorukban. (a kolostor ma is áll Dunaalmáson) Az iskolai oktatás egészen a török hódoltságig folyt kolostori keretek között.

Az évszázadok viharában sokszor elnéptelenedett Almásra 1570-ben református magyarok települtek, s hamarosan működött iskolájuk is. 1570-ben a töröktől "salvus condustust", oltalomlevelet kaptak, hogy az "almási prédikátornak, oskolamesteröknek és az almási oskolában tanuló deákuknak hogy sönkitől sömmi bántódásuk nem lészön". Ebből az időszakból több írásos dokumentumot is őriz Dunaalmás, melyben számos utalás van az almási református tanítói hálózatra.

A falusi felekezeti elemi iskolák építésének jelentős időszaka az 1750-es évektől vette kezdetét. Az egyházkerületek javaslata szerint minden faluban, ahol legalább 20 tanuló volt, tanítólakást kellett építeni. A tanítólakást iskolaháznak is nevezték, hiszen a lakószobán kívül benne volt kialakítva a tanterem is.

A XVIII. században római katolikus hívek érkeztek a faluba, templomuk 1755-ben épült, s először 1795-ben kérelmezték, hogy "oskolamester" legyen Rév-Almáson. A katolikus iskolában megindult tanítást egy 1791-92-es tanfelügyelői jelentés tartalmazza. A katolikus hívek gyermekeinek oktatása különböző helyszíneken folyt. 1830-ban történt meg a katolikus gyülekezeti elemi iskola megépítésére. Így már két felekezeti iskola is működött a faluban. 1864-ben a katolikus iskolát bővítették, a református iskolát újjáépítették, miután egy tűzvész elpusztította. A további években többször újították az épületeket. A katolikus egy tantermes iskolát 1896-ban avatták, a két tantermes református iskola 1911-ben készült el.

A reformátusok és a katolikusok iskolái az államosításig működtek egy, majd kéttanítós rendszerrel.

Az államosítás után részben ezekben, részben más helyeken, szükségtantermekben indult meg a nyolcosztályos állami iskola működése. Jelenlegi iskolaépületünk 1964-ben épült négy tantermes típusiskolaként. Az 1970-es években a szertárakból szükségtantermeket alakítottak ki, s így 1993-ig a központi épületben hat osztály, a tőle mintegy egy km távolságra a volt református iskolában kettő osztály működött. Ugyancsak külön épületben, a volt katolikus iskolában tartották a technika órákat is.

1993-ban emeletráépítéssel bővült az intézmény, ami jelenleg is nyolc osztály befogadására alkalmas, tehát valamennyi tanulócsoport a központi iskolaépületben kapott helyet. Az azóta eltelt időszakban az iskola és udvarának modernebbé tételére helyeződött a hangsúly: fűtésrendszer, vízrendszer korszerűsítése, sportpálya, játszótér építése.

1991-ben az iskola felvette a Lilla múzsájaként ismert költő nevét, hivatalos neve Csokonai Általános Iskola lett.

2013-ban a név Dunaalmási Csokonai Általános Iskolára módosult.

A dunaalmási iskola panorámás, csendes helyen található. Az épületben jelenleg kilenc tanterem (osztálytermek, számítástechnika tanterem), irodák és szertárak találhatóak. Nagy iskolaudvarunk kiváló lehetőséget ad sportrendezvények, ünnepélyek és egyéb szabadidős tevékenységek folytatására.
Az iskola melletti sportpálya - melyen kézilabda, kosárlabda, futball, illetve röplabdajáték lehetőségek is vannak - 2003-ban készült, műszakilag eleget tesz korunk kívánalmainak. A kora tavaszi időszaktól kezdődően a téli idő beálltáig kiváló lehetőséget biztosít a testnevelési és sporttevékenységeknek.

2016-ban a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében intézményünk tornateremmel gazdagodott. Az épület sportpályájával párhuzamosan "A" típusú (15x30 m) tornaterem épült. Az építés 2016. február és 2016. szeptember között valósult meg. A tornaterem ünnepélyes átadása 2016. november 30-án volt. A tornaterem kiváló lehetőséget ad a mindennapi testnevelés megvalósulásának, sport- és egyéb közösségi rendezvényeknek.

Iskolánk szemléltető eszközökkel megfelelően ellátott, évente újítjuk taneszköz-készletünket.

Informatika szaktantermünket az 1990-es évek elején alakítottuk ki, a számítógépeket adományként kaptuk. Az azóta eltelt időben a gépparkbővítés főleg pályázati úton valósult meg. 2016-ban 17 géppel és új bútorokkal tettük korszerűbbé a termet.

Az iskola 2016-ban négy interaktív táblával gazdagodott.

2019-ben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere és szigetelés történt az iskola épületében.

Tanulólétszámunk az elmúlt években fokozatosan emelkedik, jelenleg 141 fő. Tanulólétszámunk 35 %-a más településről bejáró tanuló.

Pedagógus álláshelyeink száma a  13,5 fő . Tantestületünk stabil, tagjai átlagosan 18 éve dolgoznak az intézményben, a nyugdíjba vonult pedagógusokat felváltó új munkatársak könnyen beilleszkednek.

A tanulási nehézségek enyhítése érdekében gyógypedagógus és logopédusok segítik a tanulókat. Az intézményben gyógytestnevelő is dolgozik.

© 2018-2024 Dunaalmási Csokonai Általános Iskola <Wünsch Lajos> 
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el